[THÀNH TÍCH 7.5 IELTS] MY HY – CON GÁI NUÔI LÊ GIANG GÂY BẤT NGỜ VỚI THÀNH TÍCH 7.5 IELTS

My Hy học rất nhiều trung tâm khác rồi, nhưng học không hiệu quả, cho học thêm học online học gia sư các thứ mất nhiều tiền lắm, nhưng điểm vẫn thấp, rồi thấy con bé nản quá, nó học mai ko vào nên tội nó.

Ales thì cô đã biết từ trước rồi thực ra là trung tâm này trước đã đăng kí cho Lộc đi rồi, nhưng Lộc bận quá không sắp xếp được thời gian học, nên nhường cho em My Hy

 

Bài viết liên quan
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN