THẠC SỸ NGUYỄN THU TRÀ - GIẢNG VIÊN TẠI OXFORD

2019-04-22 10:56:41

Sở hữu nhiều chứng chỉ phục vụ giảng dạy: Thạc sỹ ngôn ngữ Tốt nghiệp ngành ngôn ngữ học tại đại học lừng danh Oxford  Có nhiều năm kinh nghiệm đào tạo hướng dẫn học sinh đạt IELTS 7.0

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ

TRƯỜNG ANH NGỮ CHUYÊN BIỆT DUY NHẤT CHO NGƯỜI MẤT GỐC

Tư vấn 24/7

Hà Nội: 02477709888

Hồ chí Minh: 02477709888

THẠC SỸ NGUYỄN THU TRÀ - GIẢNG VIÊN TẠI OXFORD

Tin tức liên quan

Đăng ký nhận tư vấn

Fanpage