THẠC SỸ MAI KHANH

2019-04-22 10:57:01

Sở hữu nhiều chứng chỉ phục vụ giảng dạy: Thạc sỹ Anh ngữ  Theo học và tốt nghiệp ngành nghiên cứu ngôn ngữ 5 năm tại Hoa Kỳ Đã từng dậy và đào tạo hàng trăm học sinh sở hữu IELTS 7.0  

CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ

TRƯỜNG ANH NGỮ CHUYÊN BIỆT DUY NHẤT CHO NGƯỜI MẤT GỐC

Tư vấn 24/7

Hà Nội: 02477709888

Hồ chí Minh: 02477709888

THẠC SỸ MAI KHANH

Tin tức liên quan

Đăng ký nhận tư vấn

Fanpage