Ms. Jessica Watson

  • Sở hữu chứng chỉ giảng dạy TESOL – chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh Quốc tế
  • Thạc sỹ Đại học Bath – Top 200 trường Đại học tốt nhất thế giới năm 2014 do topuniversities.com bình chọn
  • Kinh nghiệm giảng dạy IELTS 5 năm ở nhiều nước trên thế giới


Dies hat zur folge, dass hausarbeit schreiben within https://hausarbeit-agentur.com/ sie noch nicht sprache zum gegenstand der betrachtung machen knnen.

Bài Viết Liên Quan