Ms Hồng

  • Tốt nghiệp Đại học Cincinnati – một trong hai ngôi trường lâu đời nhất tại Mỹ
  • Kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh nhiều năm tại các quốc gia Châu Á
  • Nổi tiếng với khóa Pre IELTS cho học sinh quốc tế
  • Sở hữu chứng chỉ TESOL “150h giảng dạy Tiếng Anh cho người nước ngoài” do Australian International College of Language chứng nhận

 

With gratitude, with few other options, I https://get-thesis.com/ googled until i’d almost worn the letters off my keyboard.

Bài Viết Liên Quan