Mrs. Khanh

  • Sở hữu chứng chỉ giảng dạy TESOL – chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh Quốc tế
  • Thạc sỹ Đại học Haverford – Top 20 trường Đại học tốt nhất Mỹ năm 2014
  • Kinh nghiệm giảng dạy IELTS 6 năm ở nhiều nước trên thế giới

Bài Viết Liên Quan