Lương Văn Trung

Nhớ lúc đó tiếng Anh thì dốt mà đặt mục tiêu 6 tháng phải có 6.5 để apply du học, tìm mỏi mắt các trung tâm mà không có nơi nào cam kết, run rủi thế nào lại đến ALES, chắc là có duyên ạ, lúc đầu em còn không biết Lộ trình tinh gọn là gì nào ngờ càng học càng thấy mê, kết quả là sau có 5 tháng đã có điểm 6.5 Ielts khoe với thầy Scott r, tiếc là Writing điểm em bị thấp, chỉ có 6.0 thôi, xin lỗi các thầy cô :(. Hiện giờ em đã săn được học bổng và chuẩn bị vi vu ở úc rồi, một lần nữa cảm ơn ALES, xa rồi nhớ các thầy cô lắm ạ 🙁

“Lưu ý: Kết quả thực tế còn phụ thuộc vào sự cố gắng của mỗi học viên”

Bài Viết Liên Quan