Đoàn Thế Việt

2 tháng trôi qua rất nhanh, từ một đứa câu tiếng Anh bẻ đôi cũng không biết mà sau khóa Pre – Ielts mình đã đạt điểm đầu ra 4.0, 1 số điểm tuy không cao nhưng cũng đã củng cố và giúp mình vững tin để tiếp tục học tiếp, mình đã tiếp tục đăng ký khóa IELTS Foundation để theo đuổi mong ước đạt 6.5 Ielts đi du học, rất cảm ơn cô Hoàng Anh, thầy Andry đã rèn dũa và giúp em tự tin hơn về bản thân, cảm ơn ALES rất nhiều và mong trung tâm tiếp tục phát triển hơn nữa

“Lưu ý: Kết quả thực tế còn phụ thuộc vào sự cố gắng của mỗi học viên”

A good team develops their own material individually this provides a comfort level for the sales rep as well as the person being called https://prothesiswriter.com/ on.

Bài Viết Liên Quan